Privacyverklaring


Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van 4Solutions.

Respect voor de privacy van onze cliënten en opdrachtgevers zien wij als een terechte maatschappelijke plicht.

4Solutions wil gerichte en persoonlijke service kunnen bieden en daar hebben wij soms persoonsgegevens voor nodig. Hierin volgt 4Solutions de AVG, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu.

Denk hierbij aan naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer, etc. Ook het IP-adres dat sommige plugins zoals Google Analytics oppikken, valt onder de term persoonsgegevens.

Omgaan met persoonsgegevens

Om offertes en facturen op te stellen heeft 4Solutions adresgegevens nodig. Voor het communiceren via mail of post hebben we (email)adresgegevens nodig.

  • 4Solutions gebruikt de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze vertrekt zijn.
  • 4Solutions verkoopt persoonsgegevens nooit aan derden, noch worden deze gratis verstrekt aan derden tegen wederdiensten. Aan 4Solutions verstrekte persoonsgegevens blijven in bezit van 4Soutions.
  • 4Solutions bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht van kracht is die noodzaakt persoonsgegevens langer te bewaren. Adresgegevens van offertes en facturen worden niet opgenomen in een database. Facturen en offertes worden elektronisch onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.
  • 4Solutions doet er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Persoonsgegevens staan op beveiligde (cloud)omgevingen met realtime virus- en malwarebescherming.
  • AVG geeft de cliënt en opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving.

Opmerkingen/vragen over deze privacyverklaring of eigen persoonsgegevens? Neem contact met Nick Postma

Opgesteld op 19 mei 2018. Laatste wijziging op 19 mei 2018.