4Solutions


Consultancy & Management voor ICT in de Zorg4Solutions is een adviesbureau opgericht in 2006 door Nick Postma, met meer dan 30 jaar ervaring in Consultancy & Management op het snijvlak van ICT en processen, als specifiek aandachtsgebied de gezondheidszorg. 4Solutions helpt organisaties in de zorg de juiste strategische koers te bepalen en die koers om te zetten naar zichtbaar resultaat.

Projectmanagement

Begeleiden van projecten welke zich bevinden op het raakvlak van ICT & Processen.  De zorg heeft professioneel leiderschap nodig in projectvoering en in implementatietrajecten

Informatiemanagement

Informatiemanagement

Het accent voor ICT in de zorg verschuift van automatisering naar Informatisering. De zorg is gebaat bij een goede informatie voorziening. De volgende stap is het Informatiemanagement 

ICT Strategie

Een succesvolle strategie is gebaseerd op een analyse van de ontwikkelingen in de markt en het beleid en een portfolio analyse en deze moet passen bij de organisatie

Privacy in de zorg

De zorg werkt veel met vertrouwelijke gegevens. Heeft u uw privacy goed op orde? De meldplicht datalekken geldt vanaf 1 januari 2016. Wat betekent dat voor de zorg?

Vraaggestuurde aanpak

Nick Postma werkt vanuit een vraaggestuurde aanpak en benadering. De effecten van de marktwerking, de steeds wijzigende wet- en regelgeving en de aanwezigheid van regulerende - en aan te leveren instanties vragen continu om uw aandacht.

Veranderingen binnen de zorg en de rol van ICT

De steeds belangrijkere rol van ICT (in het primaire proces), in combinatie met de steeds complexere integratievraagstukken, vragen om een ICT strategie. Nick Postma helpt zorginstellingen met het maken van strategische keuzes.